Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước việc Hamas bất ngờ tấn công vào Israel