Pháp, Bỉ, Đức ủng hộ yêu cầu của ICC về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel, Hamas

Những quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu này cho biết việc ban hành các lệnh này sẽ tùy thuộc vào quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế.