Pháp hủy bỏ kế hoạch giảm chiết khấu dầu diesel cho nông dân nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục