Tổng thống Biden tạm dừng phê chuẩn các dự án xuất cảng LNG mới

Các nhóm ngành phản đối, cho rằng hành động này sẽ gây tổn hại đến việc làm của Hoa Kỳ, làm suy yếu nghị trình khí hậu của tổng thống, và là ‘một chiến thắng cho Nga.’