Pháp Luân Công, môn thiền định bình hòa và phổ biến (+Ảnh)