Pháp: Người tị nạn Afghanistan bị bắt ở Paris ‘xác thực có liên kết’ với Taliban