Phát hiện biến thể C.1.2 của virus Trung Cộng ở 9 quốc gia với khả năng lây lan mạnh hơn