Phát hiện nơi ẩn náu dưới lòng đất có niên đại cách đây gần 2,000 năm ở Israel