Cụm lò phản ứng hạt nhân ở Gabon hé lộ nền văn minh tiền sử hai tỷ năm trước