Phi cơ chở PTT Harris buộc phải quay đầu do ‘vấn đề kỹ thuật’