Phi cơ vận tải chiến lược C-17 của Hoa Kỳ đáp xuống Đài Loan, Trung Cộng im hơi lặng tiếng