Phía trên những đám mây đen, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ