Phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ: AI là ‘quả bom trong cửa hàng đồ sứ’, sẽ xóa sạch việc làm, tạo ra những bất ổn trong bầu cử