Phiên điều trần dẫn độ chính thức của CFO Huawei Mạnh Vãn Chu bước sang ngày thứ hai