Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tác giả sách: ‘Shen Yun cho thấy ý nghĩa của những gì Trung Quốc triển hiện cho thế giới’