Philippines tiếp tế tiền đồn quân sự trên bãi cạn tranh chấp sau khi bị Trung Quốc bao vây