Philippines từ chối yêu cầu của Trung Quốc về di dời tàu hải quân mắc cạn