Philippines yêu cầu Trung Quốc trả lại súng trường và bồi thường thiệt hại về tàu thuyền