Phim ‘2000 Kẻ buôn lậu’ của ông D’Souza thu về hơn 1 triệu USD trên Rumble trong 12 giờ đầu tiên