Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Phó chủ tịch ngân hàng: Shen Yun ‘hết sức tinh mỹ’