Phó giám đốc FBI biện minh cho các sửa đổi trong tài liệu trình lên Quốc hội cáo buộc về âm mưu hối lộ TT Biden