Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Phó Thống đốc Nevada: Shen Yun là ‘một chương trình hết sức trác tuyệt’