Phó Tổng thống Hoa Kỳ lên án các hành động ‘đáng lo ngại’ của Trung Quốc