Phong tỏa kéo dài của Trung Quốc gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng ở phương Tây