Phong trào cơ sở giúp 415 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Giám đốc Trung Tâm Thoái Đảng cho biết đó là ‘cách hiệu quả và ôn hòa nhất để giải quyết các vấn đề căn bản mà Trung Quốc đang phải đối mặt ngày nay’