Phóng viên của hãng thông tấn cùng hệ thống Epoch Times bị cướp tại Hoa Thịnh Đốn