Phụ thân đau buồn vì con trai yểu mệnh, cậu bé thác mộng kể về nhân quả luân hồi ba đời