[PV ĐỘC QUYỀN] Cựu Tổng thống Donald Trump: ‘Chúng ta phải chấm dứt các lệnh bắt buộc’