Nếu Ivermectin được công nhận, mọi biện minh cho lệnh phong tỏa và chích ngừa sẽ tan biến