Quan chức hàng đầu của chính phủ TT Biden thừa nhận nói dối trước Quốc hội