Quan chức tiểu bang: Người nhập cư bất hợp pháp không còn ngủ qua đêm tại Phi trường Logan của Boston

Hạn chót để các gia đình rời khỏi một nhà ga của phi trường Boston là ngày 09/07.