Tổng thống Biden ký sắc lệnh hạn chế tị nạn ở biên giới phía Nam

Tổng thống đang thực hiện hành động hành pháp để từ chối yêu cầu tị nạn một khi số lượt qua biên giới trung bình hàng ngày vượt quá 2,500.