Quan chức tình báo tiếp tục đánh giá rủi ro an ninh đối với các tài liệu mà ông Trump giữ tại nhà