Quan chức Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ sẽ ưu tiên các đối tác khu vực ở châu Á thay vì liên lạc với Trung Quốc