TT Biden và đồng minh công bố thỏa thuận tàu ngầm Úc nằm trong hiệp ước ba bên nhằm đối phó với Trung Quốc