Quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một thủ lĩnh lên kế hoạch tấn công khủng bố của ISIS-K