Quân đội Hoa Kỳ hoàn thành đợt thả thực phẩm đầu tiên vào Nam Gaza

Hoạt động này là hoạt động đầu tiên trong nhiều đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp sắp tới được Tổng thống Joe Biden cho phép.