Quân đội Hoa Kỳ thừa nhận đã sát hại thường dân, không phải thủ lĩnh Al Qaeda trong cuộc không kích năm 2023

‘Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thêm thông tin chi tiết về chiến dịch này.’