Quân đội Israel tuyên bố cuộc chiến ở một phần bắc Gaza đã kết thúc