Quốc gia NATO đầu tiên kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine