Quốc hội Hoa Kỳ công bố dự luật tài trợ ‘omnibus’ trị giá 1.7 ngàn tỷ USD