Hôm 20/12, một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để công khai hồ sơ khai thuế của cựu Tổng thống (TT) Donald Trump qua một báo cáo.

Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 25 phiếu thuận–17 phiếu chống của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện đã diễn ra theo quan điểm đảng phái. Tất cả các thành viên Đảng Dân Chủ đều đã bỏ phiếu ủng hộ và tất cả các thành viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống sau một phiên điều trần kín kéo dài hơn bốn giờ.

Bởi vì Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện, nên đảng này có nhiều thành viên hơn trong mỗi ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban Richard Neal (Dân Chủ-Massachusetts) cho biết các tài liệu đi kèm sẽ được phát hành cùng với báo cáo.

Ủy ban này đã nhận được các bản khai thuế vào tháng Mười Một sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định không tiếp tục chặn IRS truyền những tài liệu này. Các bản khai thuế là từ các năm tính thuế 2015 đến 2020. Cựu TT Trump tại vị trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021.

Ông Trump đã kêu gọi ba cấp tòa án can thiệp, cảnh báo rằng các thành viên Đảng Dân Chủ sẽ công bố các bản khai thuế nếu họ có thể lấy được chúng, nhưng các tòa án phán quyết rằng ông Neal đã nêu rõ một mục đích lập pháp hợp pháp — phân tích những thay đổi có thể xảy ra đối với chương trình kiểm toán tổng thống của IRS — cho việc muốn có các tài liệu, mặc dù các thẩm phán thừa nhận Đảng Dân Chủ có thể công khai thông tin đó.

Luật liên bang quy định rằng các bản khai thuế là các tài liệu được bảo mật nhưng có trường hợp ngoại lệ là khi có yêu cầu bằng văn bản từ chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện.

Luật này cũng quy định rằng bất kỳ thông tin thuế nào “một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể được liên kết với, hoặc xác định được một người nộp thuế cụ thể sẽ được cung cấp cho ủy ban đó chỉ khi người đó ngồi trong phiên điều hành kín trừ khi người nộp thuế đó đồng ý bằng văn bản cho việc tiết lộ này.”

Ông Neal cho biết tại Hạ viện hồi năm 2017 rằng Đảng Dân Chủ đang có ý định công khai các bản khai thuế của ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã ủng hộ ông.

Ông Trump đã từ chối công khai các bản khai thuế của mình trong khi vận động tranh cử tổng thống cũng như từ chối công bố chúng sau khi nhậm chức.

Gần đây, ông Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của ông rằng: “Quý vị không thể biết được nhiều từ các tờ khai thuế, nhưng việc tiết lộ các hồ sơ này nếu chúng không phải của quý vị là việc làm bất hợp pháp!”

Tiết lộ trái phép thông tin thuế thường khiến một người phải chịu án tù lên đến năm năm. Tuy nhiên, luật chỉ áp dụng cho những người không nhận được thông tin thông qua các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như trường hợp ngoại lệ đối với Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện.

Dân biểu Kevin Brady (Cộng Hòa-Texas), thành viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong ủy ban kể trên, đã cảnh báo trước cuộc bỏ phiếu rằng Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện và Ủy ban Tài chính và Thượng viện, bởi vì Tối cao Pháp viện không can thiệp, “sẽ có quyền lực gần như vô hạn để nhắm mục tiêu và công khai bản khai thuế của những thường dân.”

“Và không chỉ thường dân,” ông nói với các phóng viên ở Hoa Thịnh Đốn. “Những kẻ thù chính trị, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo lao động hay thậm chí là tờ khai thuế của chính các thẩm phán Tối cao Pháp viện. Không có đảng nào trong Quốc hội nên có quyền lực đó. Không một người nào trong Quốc hội nên có quyền lực đó.”

Bản ghi chép sẽ được công khai

Ông Neal mở phiên điều trần và gần như ngay lập tức chuyển sang phiên điều hành hoặc một cuộc họp riêng.

Ông cho biết ông làm như vậy do “tính chất bảo mật của vấn đề,” khi đề cập đến luật liên bang liên quan đến việc giải quyết tờ khai thuế.

Sau đó, ông Brady đã yêu cầu sự đồng thuận để công khai những gì đã được thảo luận trong phiên điều trần kín, vì lý do đề cao sự minh bạch.

Ông Neal cho biết các thành viên Đảng Dân Chủ “đồng tình rộng rãi” với yêu cầu này và kêu gọi bỏ phiếu.

Không có thành viên nào phản đối yêu cầu của ông Brady.

Không rõ khi nào bảng ghi chép sẽ được công bố.

Sau đó, các thành viên đã bỏ phiếu để chuyển sang phiên điều trần này sau cánh cửa đóng kín. Đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ trong khi Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống.


Zachary Stieber
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Zachary Stieber là phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại Maryland. Ông chuyên đưa tin về Hoa Kỳ và thế giới.

Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn