Quy định mới về nhập cảng của Bắc Kinh gây đau đầu cho các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống