Quỹ hưu trí California tăng đầu tư vào cổ phiếu A của Trung Quốc khi SEC thắt chặt giám sát cổ phiếu Trung Quốc