Quỹ Soros lo lắng ông Trump sẽ giành chiến thắng vào năm 2024 và chủ nghĩa toàn cầu ‘gặp nguy hiểm’