‘Rất nhiều’ việc làm đã bị mất trong các ngành bán lẻ, dịch vụ ‘có thể sẽ không quay trở lại’