Redfin: Giá nhà ở trung vị tại Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục 394,000 USD

Các khoản thanh toán tiền nhà hàng tháng vẫn ở mức cao — 2,829 USD mỗi tháng.