Sáng tạo nghệ thuật: Gặp gỡ nghệ sĩ ‘trồng’ san hô, hoa, và nấm trên các đồ vật bỏ đi