Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun cháy vé tại Brisbane, khán giả cảm nhận được hy vọng từ Thần