Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun diễn ở Albany một lần nữa lại kín rạp, khán giả cảm nhận được ý nghĩa mới của cuộc sống